Haber

YÖK’ün bahar yarıyılı eğitim ve öğretimi ile ilgili sorularının yanıtlanması

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem eğitimi de etkiledi.

Türkiye genelindeki okullara orta eğitim düzeyi verildi ve deprem bölgesinde devamsızlık kuralı kaldırıldı.

YÖK, koşulların uygun olması durumunda Nisan ayının prestijiyle hibrit eğitim seçeneğinin de değerlendirilebileceğine karar verdi.

Bu kararların ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öğrenciler tarafından sıkça sorulan 16 soruyu yanıtladı.

YÖK internet sitesinde bahar yarıyılı eğitim-öğretim ile ilgili 9 yeni soru ve cevapları yayınlandı.

İşte toplamda 25 soru ve yanıtları şu şekilde:

1- Bahar yarıyılı ne zaman başlayacak?

20 Şubat 2023 tarihinden itibaren 2022-2023 bahar döneminin ne zaman başlayacağına yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları karar verecektir. Öğrencilerin kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının duyurularını takip etmeleri gerekmektedir.

2- 2022-2023 bahar döneminde eğitim ve öğretim nasıl yürütülecek?

Eğitim ve öğretim uzaktan eğitim (çevrimiçi) yoluyla yürütülecektir.

3- Bahar yarıyılı boyunca uzaktan eğitim uygulanacak mı?

Uzaktan eğitim kararı 2023 yılı Nisan ayı başında tekrar gözden geçirilecektir. Şartların uygun olması halinde YÖK kararları ile harmanlanmış (hibrit) öğretim yöntemleri de değerlendirilebilecektir.

4- Derslerin teorik ve uygulamalı kısımları yüz yüze yapılabilir mi?

Yükseköğretim sisteminde laboratuvar, atölye, alan vb. bazı dersler teori ve uygulama olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Teori ve pratiğin toplamı dersin toplam kredisini oluşturur. Bu formattaki derslerin teorik kısmı uzaktan eğitim usulü ile yapılacaktır. Kursların uygulama kısmı ise bu yılın Nisan ayına bırakılacak. Nisan ayından sonra uzaktan eğitimin devam etmesi halinde bu tür başvurular, yükseköğretim kurumunun yetkili kurulu kararı ile yaz döneminde yapılabileceği gibi bir sonraki eğitim öğretim dönemine ertelenebilir veya uygulamalı proje çalışmaları ile tamamlanabilir. .

5- Uygulamalı eğitimler hangi programları kapsıyor ve nasıl verilecek?

Uygulamalı eğitimler tıp fakültesi 4., 5. ve 6. sınıf öğrencileri, diş hekimliği fakültesi 4. ve 5. sınıf öğrencileri, veteriner fakültesi 5. sınıf öğrencileri, (7+1) teknoloji ve mühendislik fakültesi öğrencilerini ( +1) Programı uygulayan hemşirelik Ebelik, denizcilik ve diğer tüm yükseköğretim programlarında İşletme Mesleki Eğitimi yapan öğrenciler, (6+2) veya (7+1) programı uygulayan spor bilimleri öğrencileri (+1) veya (+2), (3+1) veya ( 2+1) (+1) döneminde programı uygulayan meslek yüksekokullarının öğrencilerini, Meslek Yüksekokullarının İşletme Meslek Yüksekokulu öğrencilerini kapsayacaktır. ve öğretmenlik uygulaması dersinin öğrencileri. Bu öğrenciler uygulamalı eğitimlerini yüz yüze yapabileceklerdir. Öğrenciler bu bahis hakkında detaylı bilgiyi kayıtlı oldukları üniversiteden alabileceklerdir.

6- Mezun olup eksik stajı olan öğrenciler stajlarını nasıl tamamlayacaklar?

Mezun olup eksik stajı olan önlisans ve lisans öğrencileri, kayıtlı oldukları programın müfredatında yer alan zorunlu stajlarını ilgili işyerlerinde yüz yüze yapacaklardır.

7- Deprem bölgesindeki bazı üniversiteler neden diğer üniversitelerle eşleştirildi?

Depremden etkilenen illerdeki bazı üniversiteler diğer illerdeki üniversitelerle eşleştirildi. İlgili üniversitelerin rektörleri ile görüşülerek yapılan bu eşleştirme, söz konusu üniversitelerin aralarında akademik ve idari atama bulunan bilişim alanında işbirliği yapabilmeleri için yapılmıştır.

8- Sallanan bölgedeki bazı üniversiteler neden eşleşmedi?

Üniversitelerin deprem bölgesindeki mevcut durumu değerlendirilerek ve üniversitelerin rektörleri ile görüşülerek öğrencilerin eğitim ve öğretim imkanlarının güçlendirilmesi amacıyla eşleştirmeler yapılmıştır. Eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesine engel bir durumu olmayan üniversiteler için rastgele eşleştirme yapılmamıştır.

9- Özel öğrenci olmanın faydaları nelerdir?

Özel öğrenci statüsü, öğrencinin kayıtlı olduğu üniversiteden farklı bir üniversitedeki eşdeğer diploma programından ders almasına ve başarılı olduğu derslerin kredisini saydırmasına olanak tanır.

10- 17 Şubat 2023 tarihli Yükseköğretim Kurulu kararlarına göre hangi öğrenciler özel öğrenci statüsünden yararlanabilir?

“Depremin olduğu illerdeki üniversitelerde kayıtlı öğrenci olmak veya birinci dereceden yakınının deprem bölgesindeki illerde ikamet eden ve deprem bölgesi dışındaki illerdeki üniversitelerde kayıtlı olmak” ve ” Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitim-Öğretim Çerçeve Yönetmeliği kapsamındaki programlara kayıtlı öğrenci olmak” özel öğrenci statüsünden yararlanabilecektir.

11- Özel öğrenci statüsü başvurusu nereye ve ne zaman yapılır?

Özel öğrenci statüsünden yararlanmak isteyen öğrenciler, özel öğrenci olmak istedikleri üniversiteye başvuru yapacaklardır. Özel öğrenci başvurusunun, başvuru yapılacak üniversitenin bahar yarıyılı eğitim ve öğretiminin başlangıç ​​tarihinden itibaren 3 hafta içinde yapılması gerekir. Bu nedenle özel öğrenci statüsü başvurusu yapacak öğrencilerin ilgili üniversitenin bahar yarıyılı açılış tarihini yakından takip etmeleri önem arz etmektedir.

12- Özel öğrenci statüsü başvurusu nasıl yapılır?

Özel öğrenci statüsünden yararlanmak isteyen öğrenciler, özel öğrenci olmak istedikleri üniversitenin öğrenci işlerine bir dilekçe ile başvuracaklardır. YÖK e-transkript, öğrencilik belgesini de dilekçeye ekleyecektir. Başvurulan üniversite 10. soruda açıklanan kurallara uygun olan öğrenciyi ilgili programa ve sınıfa yerleştirecektir. Yatay geçiş sonunda öğrencinin kendi üniversitesi ayrı bir işleme gerek kalmaksızın YÖK e-transkript üzerinden öğrencinin başarısını kabul edecektir.

13- Başvurusu kabul edilen öğrenciler ne yapmalıdır? Özel öğrencilik için öğrenim ücreti ödenecek mi?

Özel öğrenci statüsü kazanan öğrenci, özel öğrenci statüsü kazandığını kendi üniversitesinin öğrenci işleri birimine yazılı olarak bildirir ve özel öğrenci statüsü için ayrıca bir ücret ödenmez.

14- 2022-2023 Bahar yarıyılı kayıt dondurma hakkından kimler yararlanabilir?

Bahar yarıyılında talep eden her üniversite öğrencisi kaydını dondurabilecektir. Dileyen öğrenciler kayıtlı oldukları üniversitenin bahar yarıyılı başlangıcından itibaren 3 hafta içinde kayıt dondurma başvurusunda bulunabilirler. Öğrencinin kaydının intikali azami tahsilat süresinden sayılmaz. Kayıt dondurma tarihinde mazeretleri nedeniyle başvuruda bulunamayanların mazeretlerini belgeleyerek başvurmaları halinde talepleri yine üniversiteleri tarafından karşılanır.

15- Deprem nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin durumu ne olacak?

Yükseköğretim kurumları, 2022-2023 güz yarıyılı önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına ilişkin sınavlar için 6 Şubat ve sonrasında yeni bir tarih belirleyerek bütünleme sınavları yapacak.

16- Depremden hangi iller etkilendi?

Depremden etkilenen iller Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Sivas’ın Gürün ilçesi.

17- Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Programları Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ve Kurumlararası Kredi Transferi Yapılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte özel öğrenci olarak geçirilen süreler özel öğrencilik süresinden sayılır mı?

Hayır, sayılmaz.

18- Soruda belirtilen özel öğrencilik koşullarını sağlayan öğrenciler hangi üniversitelere başvurabilirler?

Özel öğrenci şartlarını sağlayan öğrenciler; birinci derece yakınlarının ikamet ettikleri veya geçici ikamet ettikleri (deprem nedeniyle birinci derece yakınlarının ikamet ettikleri il) illerdeki üniversitelerin diploma programlarına başvurabilirler.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 52. maddesinde düzenlenen nüfus müdürlüğünden veya muhtarlıktan alınan adres belgesi ile geçici ikametin ispat edilmesi kural değildir. Mektupla da mümkündür. yurt müdürlüğünden kira kontratı veya yanında ikamet eden aileden ikametgahı teyit eden yazı.

19- Soruda belirtilen özel öğrencilik kurallarına uyan ve birinci derece yakınları deprem bölgesindeki illerde ikamet eden ve deprem bölgesindeki üniversitelerden birinde öğrenci olan özel öğrenciler için (uluslararası öğrenciler dahil) hangi üniversiteler başvurabilir? ?

Öğrenciler depremden etkilenen illerdeki üniversiteler dışındaki üniversitelerin eşdeğer programlarına özel öğrenci olarak başvurabilirler.

20- Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerin öğrencileri diğer üniversitelerle eşleştirilerek sadece eşleştirilen üniversitelerde özel öğrenci mi olacak?

Hayır, bu öğrenciler 18. ve 19. sorulardaki açıklamalardan kendi durumlarına uygun olanına göre başvuru yapabileceklerdir.

21- “Öğretmenlik Uygulaması II” dersini alacak öğrenciler bu eğitimi nerede alacaklar?

2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı için; “Öğretmenlik Uygulaması II” dersinin ilk ve orta öğretim kurumlarının açık olduğu dönemde yapılması gerektiği dikkate alınarak, yükseköğretim kurumlarımızdaki öğretmenlik, irşad ve manevi danışmanlık programı ile ilahiyat/İslami ilimler programlarının son sınıf öğrencileri bu derse devam edebilirler. talep etmeleri halinde bulundukları illerdeki üniversitelerde ders verebilirler. II dersine uyumu sağlamak üzere sorumlu birim görevlendirilecek, öğrenciler diğer derslerini kayıtlı oldukları üniversitelerden uzaktan eğitim yöntemiyle almaya devam edeceklerdir.

22- Lisansüstü programlarda teorik dersler uzaktan eğitim sistemi ile mi yapılacak?

Evet uzaktan eğitim yöntemi ile yapılacaktır.

23- Derslerin laboratuvar ve uygulama bölümleri nasıl yapılacak?

Derslerin laboratuvar ve uygulama kısmı nisan ayı sonrasına ertelenecektir. Nisan ayından sonra uzaktan eğitimin devam etmesi durumunda bu durumdaki uygulamalar, yaz döneminde yapılabileceği gibi bir sonraki eğitim öğretim dönemine ertelenebilir veya alınacak kararlarla uygulamalı proje çalışmaları ile tamamlanabilir. yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarınca yapılır.

24- 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında lisans düzeyinde fen ve mühendislik bölümlerinde zorunlu uygulamalı eğitim alan öğrencilerin uygulamalı eğitim ücreti üniversiteleri tarafından, üniversiteleri tarafından ne zaman ödenecek? üniversiteler?

Evet, güz dönemi uygulamalı eğitim ücretleri 27 Şubat 2023 tarihinden itibaren üniversiteler tarafından ödenecektir.

25- Eczacılık Fakültesi 5. Sınıfta işyeri uygulaması yüz yüze eğitim kapsamında mıdır?

Evet, yüz yüze eğitim kapsamındadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort